Σάββατο 21 Μαΐου 2022

Μολυσμένα όλα τα ποτάμια της ΕΕ από υπολείμματα φαρμακευτικών προϊόντων!

Μολυσμένα όλα τα ποτάμια της ΕΕ από υπολείμματα φαρμακευτικών προϊόντων!

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Σε μία απίστευτη παραδοχή προέβη, σε χθεσινή του απάντηση προς την Γαλλίδα ευρωβουλευτή της Ομάδας Ταυτότητας και Δημοκρατίας Aurélia Beigneux, ο Επίτροπος Sinkevičius.

Απαντώντας ευθαρσώς στην Γαλλίδα ευρωβουλευτή, ο Επίτροπος παραδέχεται ότι, τα φαρμακευτικά προϊόντα δημιουργούν πράγματι προβλήματα σε ποταμούς σε ολόκληρη την ΕΕ και ότι,

η Στρατηγική της Κομισιόν για το πρόβλημα υλοποιούνται, επί του παρόντος, για τη μείωση της παρουσίας φαρμακευτικών υπολειμμάτων στους ποταμούς.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, στην σχετική της ερώτηση η Γαλλίδα ευρωβουλευτής είχει επισημάνει, μεταξύ άλλων, ότι:

-Σύμφωνα με νέες μελέτες, για τη ρύπανση των υδάτων που προκαλείται από υπολείμματα φαρμακευτικών προϊόντων, όλοι οι ποταμοί που αναλύθηκαν είχαν κάποιο επίπεδο αυτών των υπολειμμάτων.

-Αυτές οι μελέτες δείχνουν ότι όλοι οι ποταμοί που αναλύθηκαν είχαν κάποιο επίπεδο αυτών των υπολειμμάτων.

Μελετήθηκαν 258 ποτάμια σε όλες τις μεγάλες ηπείρους και ο πιο ανησυχητικό αποτέλεσμα από όλα είναι το εξής: το 19% των περιοχών που μελετήθηκαν παγκοσμίως «είχαν συγκεντρώσεις τουλάχιστον ενός αντιμικροβιακού φαρμάκου πάνω από τα ασφαλή επίπεδα», μερικές φορές έως και 300 φορές υψηλότερες από αυτά τα επίπεδα

Το πιο ανησυχητικό αποτέλεσμα από όλα είναι το εξής: το 19% των περιοχών που μελετήθηκαν παγκοσμίως «είχαν συγκεντρώσεις τουλάχιστον ενός αντιμικροβιακού φαρμάκου πάνω από τα ασφαλή επίπεδα», μερικές φορές έως και 300 φορές υψηλότερες από αυτά τα επίπεδα.

-Οι μονάδες επεξεργασίας λυμάτων φιλτράρουν μόνον τα υπολείμματα αζώτου και φωσφόρου, αλλά όχι τα υπολείμματα φαρμακευτικών προϊόντων στα ύδατα των ποταμών

Στη Μασσαλία, βρέθηκαν 250 μικρογραμμάρια παρακεταμόλης ανά λίτρο νερού που μελετήθηκε.

Απάντηση του Επιτρόπου Sinkevičius:

Η Επιτροπή συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη ρύπανση των ποταμών από φαρμακευτικά προϊόντα βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα. Φαρμακευτικά προϊόντα που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για ή μέσω του υδάτινου περιβάλλοντος και για τα οποία τα δεδομένα παρακολούθησης είναι ανεπαρκή έχουν τοποθετηθεί στον κατάλογο παρακολούθησης των ουσιών που πρέπει να παρακολουθούν τα κράτη μέλη για την υποστήριξη μελλοντικών ασκήσεων ιεράρχησης για την καταχώριση ουσιών.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα καταλόγου από την παρακολούθηση των κρατών μελών, τα φαρμακευτικά προϊόντα δημιουργούν πράγματι προβλήματα σε ποταμούς σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης του καταλόγου παρακολούθησης θα τροφοδοτήσουν την αναθεώρηση του καταλόγου ουσιών προτεραιότητας.

Η Επιτροπή διενεργεί επί του παρόντος εκτίμηση επιπτώσεων για την αναθεώρηση του καταλόγου ουσιών προτεραιότητας στον οποίο θα ληφθούν υπόψη τα φαρμακευτικά προϊόντα ενδιαφέροντος. -Στις 11 Μαρτίου 2019 εγκρίθηκε μια Στρατηγική Προσέγγιση για τα Φαρμακευτικά Προϊόντα στο Περιβάλλον. Οι δράσεις της, οι οποίες στοχεύουν σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των φαρμακευτικών προϊόντων, υλοποιούνται επί του παρόντος για τη μείωση της παρουσίας φαρμακευτικών υπολειμμάτων στους ποταμούς.

Επιπλέον, η πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές αποσκοπεί στην περαιτέρω μείωση των εκπομπών ρύπων από τη βιομηχανία της ΕΕ. Επιπλέον, με βάση τον τρέχοντα σχεδιασμό, η Επιτροπή σκοπεύει να εγκρίνει πρόταση για αναθεώρηση της υφιστάμενης οδηγίας του 1991 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων το 2022, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και Σχέδιο δράσης για τη μηδενική ρύπανση. Για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων, η αναθεώρηση θα λάβει υπόψη τους μικρορύπους, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οποιοσδήποτε κάνει σχόλια φέρει και την ευθύνη αυτών που λέει και ο κάθε αναγνώστης είναι ελεύθερος να τον χαρακτηρίζει από αυτά. Παρόλα αυτά ,γνώμες από κομματόσκυλα θα διαγράφονται γιατί η εποχή τους πέρασε, ότι έφαγαν έφαγαν και όσο κακό έκαναν στην Ελλάδα έκαναν.