Τρίτη, Ιανουαρίου 30

Ανακαινίζω – Νοικιάζω με 40% επιδότηση δαπανών (έως και τα 10.000 ευρώ) της αναβάθμισης κενών κατοικιών.

Picture

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝΛΥΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥΣ


Προετοιμασία Αίτησης Ανακαινίζω 

Νοικιάζω με 40% επιδότηση

 

Ανακαινίζω – Νοικιάζω με 40% επιδότηση δαπανών (έως και τα 10.000 ευρώ) της αναβάθμισης κενών κατοικιών

 «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», ύψους 50 εκατ. ευρώ, μέσω του οποίου επιδίδεται το 40% των δαπανών (έως και τα 10.000 ευρώ) για αναβάθμιση κατοικιών που έχουν δηλωθεί τα τελευταία τρία χρόνια.

Ο στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της προσφοράς ακινήτων προς ενοικίαση, με την επιδότηση επισκευών σε παλιές μη χρησιμοποιούμενες κατοικίες προκειμένου να διατεθούν οι νέοι στην αγορά.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές ακινήτων για ένα ακίνητό τους (για κατοικία), εφόσον:

  1. α) διαθέτουν την κυριότητα ή την επικαρπία του ακίνητου κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%),
  2. β) το ακίνητο έχει έκταση έως 100 τ.μ. και βρίσκεται σε οικιστική περιοχή,
  3. γ) έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και διαθέτουν ακίνητη περιουσία, της οποίας η μεγάλη αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ,
  4. δ) το ακίνητο δεν έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία, δεν έχει δηλωθεί ως μισθωμένο και δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών, και
  5. ε) οι δικαιούχοι δεν έχουν λάβει επιδότηση για προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας ή ανακαίνισης σε ακίνητη ιδιοκτησία της τους τα τελευταία πέντε έτη και δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής εξοικονόμησης για κάθε ακίνητο τους.

Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»  επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης επί του ακίνητου τους, ύψους μέχρι 10.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες. Η επιδότηση έρχεται στο 40% των πραγματοποιηθεισών δαπανών και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο oxafies.com , μπορεί να μας ενημερώσει, στο oxafies@gmail.com ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στo oxafies.com ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .