Τετάρτη, Ιουλίου 10

Μποναμάς 180.000 ευρώ σε «ημετέρους» από την ΑΑΔΕ – Απευθείας αναθέσεις από τον Γιώργο Πιτσιλή

 

Κοινό το πρόσωπο πίσω από τις δύο εταιρείες που παίρνουν τις απευθείας αναθέσεις από τον Γιώργο Πιτσιλή

Σε πέντε διαφορετικές απευθείας αναθέσεις συνολικού ύψους 180.000 ευρώ σε ιδιωτικές εταιρείες έχει προχωρήσει τα τελευταία τρία χρόνια ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων

Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής για τις ανάγκες επικοινωνίας της ΑΑΔΕ. Πρόκειται για διάφορες αναθέσεις που αφορούν μεταξύ άλλων παροχή υπηρεσιών «επικοινωνίας και διαχείρισης κρίσεων», «πραγματοποίηση σεμιναρίων σε υπαλλήλους της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της ΑΑΔΕ στα social media», «επικοινωνιακή αξιολόγηση της ιστοσελίδας του taxisnet» κ.λπ. Κι όλα αυτά την ώρα που στη Διεύθυνση Επικοινωνίας της ΑΑΔΕ απασχολούνται συνολικά 18 άτομα, σύμφωνα με επίσημη απάντηση της ΑΑΔΕ στο Documento, ενώ στο γραφείο του Γ. Πιτσιλή απασχολείται ακόμη ένα πρόσωπο ως ειδικός σύμβουλος για θέματα επικοινωνίας με την ιδιότητα του μετακλητού υπαλλήλου. Για τον διοικητή της ΑΑΔΕ όμως όλα αυτά τα πρόσωπα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες της στην επικοινωνία. Οι οποίες είναι τόσο απαιτητικές που εκτός από τα 19 αυτά άτομα «αναγκάζεται» να προσλαμβάνει και ιδιωτικές εταιρείες έναντι εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Πρόκειται μάλιστα για εταιρείες οι οποίες, όπως θα δούμε στη συνέχεια, συνδέονται μεταξύ τους.

Τον Νοέμβριο του 2021 με απόφαση του επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή ανατέθηκε η «παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και διαχείρισης κρίσεων» στην εταιρεία Nutmeg Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με διακριτικό τίτλο Value.Com. Η εταιρεία παρέχει «ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφήμισης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ», όπως αναφέρεται στα έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ.

 

Αποφάσεις με απόσταση λίγων μηνών

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια, αντικείμενο της απευθείας ανάθεσης ήταν ο «εντοπισμός και η αξιολόγηση θεμάτων επικινδυνότητας (risk issues), η αξιολόγηση και η εισήγηση για τη δημιουργία διαχειριστικών δομών, εργαλείων, οχημάτων και σχεδιασμού στρατηγικής διαχείρισης κρίσεων, η εσωτερική επικοινωνία, η στρατηγική μηνυμάτων και δράσεων και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών». Οπως ανέφερε μάλιστα στην απόφαση, «η ανάγκη αυτή ενισχύεται και από την ίδια τη φύση και τις αρμοδιότητες της ΑΑΔΕ, ως φορέα αρμόδιου για τα δημόσια έσοδα, παράγοντα αναγκαίου για τη στήριξη της εθνικής οικονομίας». Το κόστος της ανάθεσης ανήλθε σε 33.914 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Μερικούς μήνες μετά, συγκεκριμένα την 1η Σεπτεμβρίου 2022, η ΑΑΔΕ προχώρησε σε ακόμη μία απευθείας ανάθεση προς τη συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτήν τη φορά για την παροχή «εξειδικευμένων υπηρεσιών επικοινωνίας», όπως για παράδειγμα η «επικοινωνιακή αξιολόγηση της ιστοσελίδας του taxisnet, η στρατηγική προσέλκυσης και εξυπηρέτησης περισσότερων επισκεπτών, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στο δυναμικό της ΑΑΔΕ» κ.λπ. Το κόστος της συγκεκριμένης ανάθεσης ανήλθε σε 33.480 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.

Ενα χρόνο μετά ακολούθησε μία ακόμη απευθείας ανάθεση. Συγκεκριμένα στις 24 Οκτωβρίου 2023 η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της ΑΑΔΕ ενέκρινε την «απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη διαχείριση των Μεσών Κοινωνικής Δικτύωσης της ΑΑΔΕ» στη Nutmeg Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία. Η ανάθεση αφορούσε μεταξύ άλλων την «πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων διάρκειας 20 ωρών για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Επικοινωνίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Twitter, LinkedIn, YouTube), την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης για τη δημιουργία οπτικού υλικού, στησίματος σελίδων με ελκυστικό περιεχόμενο, διαχείρισης κρίσεων» κ.λπ. Το κόστος της ανάθεσης ανήλθε σε 37.200 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

 

Ακόμη €70.000 σε εταιρεία ιδίων συμφερόντων

Δεν είναι και οι μοναδικές αναθέσεις της ΑΑΔΕ σχετικά με «παροχή υπηρεσιών» για τις «ανάγκες της Διεύθυνσης Επικοινωνίας». Τον Δεκέμβριο του 2022 η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της ΑΑΔΕ ανέθεσε στην Communication Stardust Influencers την παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών. Πρόκειται για εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, μάρκετινγκ και διαφήμισης, ενώ όπως θα δούμε στη συνέχεια συνδέεται με τη Nutmeg Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.

Συγκεκριμένα, η ανάθεση αφορούσε τη χάραξη «επικοινωνιακής στρατηγικής για το 2023» και «εκπαιδευτικό σεμινάριο» προς τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Επικοινωνίας για τη «διαχείριση κρίσεων, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την επικοινωνία» κ.λπ. Το κόστος της ανάθεσης ανήλθε σε 33.938 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.

Τον Μάρτιο του 2024 η ΑΑΔΕ ανέθεσε στη συγκεκριμένη εταιρεία ακόμη ένα έργο. Επρόκειτο για «απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και δημιουργίας ενημερωτικής καμπάνιας για τη νέα εφαρμογή myAADEapp». Η ανάθεση αφορούσε μεταξύ άλλων τον «δημιουργικό σχεδιασμό της εφαρμογής», «σχεδιασμό και δημιουργία εικαστικού σκέλους της καμπάνιας», «δημιουργία ενημερωτικού βίντεο spot για την εφαρμογή» κ.λπ. Το κόστος της ανάθεσης ανήλθε σε 37.014 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.

 

Η σύνδεση των δύο εταιρειών

Οι δύο εταιρείες που έλαβαν τις απευθείας αναθέσεις από την ΑΑΔΕ συνδέονται μεταξύ τους. H Nutmeg Μονοπρόσωπη ΙΚΕ είναι εταιρεία που ιδρύθηκε το 2016, όπως προκύπτει από τα επίσημα έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ. Μέτοχος της εταιρείας είναι η κυπριακή εταιρεία Mightyoak Investments Limited ενώ ως διαχειριστής της εταιρείας εμφανίζεται ο Αλέξανδρος Μάνος. Το ίδιο πρόσωπο είναι ιδρυτής και μέτοχος και της Communication Stardust Influencers μαζί με ακόμη δύο πρόσωπα που απασχολούνται στην εταιρεία σε υψηλές θέσεις και προέρχονται από τον χώρο της επικοινωνίας και της διαφήμισης. Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2019 με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 100 ευρώ. Το 77% του μετοχικού κεφαλαίου κατέχει ο Αλ. Μάνος που συνδέεται με τη Nutmeg Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Μάλιστα οι δύο εταιρείες διαθέτουν σχεδόν πανομοιότυπο διακριτικό τίτλο. Συγκεκριμένα ο διακριτικός τίτλος της Nutmeg είναι Value.Com ενώ της Communication Stardust είναι Value Com (χωρίς τελεία).

Το 2020 η Communication Stardust Influencers εμφάνισε καθαρό κύκλο εργασιών ύψους 327.611 ευρώ και το 2021 ύψους 311.749 ευρώ, ενώ το 2022 εκτοξεύτηκε σε 673.307 ευρώ.

O κύκλος εργασιών της Nutmeg ανήλθε το 2018 σε 547.431 ευρώ και το 2019 σε 1,388 εκατ. ευρώ. Το 2020 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 2,099 εκατ. ευρώ και το 2021 σε 2,597 εκατ. ευρώ. ευρώ. Το 2023 ο καθαρός κύκλος εργασιών εκτοξεύτηκε σε 5,020 εκατ. ευρώ.

 

Οι 19 υπάλληλοι επικοινωνίας της ΑΑΔΕ

Οι πέντε αναθέσεις στις δύο εταιρείες εγείρουν πολλά ερωτήματα, δεδομένου ότι στη Διεύθυνση Επικοινωνίας της ΑΑΔΕ απασχολούνται συνολικά 19 άτομα, σύμφωνα με επίσημη απάντηση της ΑΑΔΕ κατόπιν υποβολής ερωτήματος από το Documento. Η Διεύθυνση Επικοινωνίας της ΑΑΔΕ συστάθηκε το 2022 και υπάγεται απευθείας στον Γ. Πιτσιλή. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα της ΑΑΔΕ, η Διεύθυνση Επικοινωνίας αποτελείται από τρία τμήματα: το Α΄ Τμήμα Επικοινωνιακής Στρατηγικής, το Β΄ Τμήμα Συντονισμού Εκδηλώσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εκπροσώπησης και το Γ΄ Τμήμα Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

Σύμφωνα με την απάντηση της ΑΑΔΕ: «Στη Διεύθυνση Επικοινωνίας απασχολούνται συνολικά 18 μόνιμοι υπάλληλοι της Αρχής» ενώ στο «γραφείο του Διοικητή ΑΑΔΕ, για θέματα επικοινωνίας απασχολείται ένας ειδικός σύμβουλος, μετακλητός υπάλληλος».

 

Πήραν έργο από το  ΥΠΟΙΚ ως κοινοπραξία

Εκτός από την ΑΑΔΕ, στο πελατολόγιο της Value.Com περιλαμβάνονται διάφορες εταιρείες αλλά και η ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα σε πρόσφατη περίπτωση η Value.Com πήρε έργο από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης του υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τη Nutmeg Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Επρόκειτο για έργο «παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας, δημοσιότητας, πληροφόρησης και προβολής για την υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Ανάκαμψης» το κόστος του οποίου ανήλθε σε 100.750 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.

Το έργο ανατέθηκε στην Ενωση Εταιρειών Nutmeg Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και Βάλιου Ντοτ Κομ Μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Η Βάλιου Ντοτ Κομ επίσης συνδέεται με τον Αλ. Μάνο καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ είναι διαχειριστής της από το 1998 μέχρι σήμερα. Μάλιστα οι δύο εταιρείες έχουν κοινή διεύθυνση την πλατεία Καρύτση 6 στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Αλ. Μάνος δραστηριοποιείται εδώ και δεκαετίες στην παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, όπως αναφέρεται στο επίσημο βιογραφικό του, ενώ φέρεται και ως ιδρυτής της Value.Com. Σύμφωνα με πληροφορίες του Documento, ο Αλ. Μάνος συνδέεται με φιλία με τον πρώην υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.

 

Στα κάγκελα για το κλείσιμο της ΔΟΥ Χαλκίδας

Πολλά ερωτήματα εγείρει η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ να κλείσει διά της υποβάθμισης τη ΔΟΥ Χαλκίδας μετά και τις αποκαλύψεις για τη δράση επίορκων εφοριακών. Πρόκειται για ακατανόητη απόφαση η οποία έχει προκαλέσει οργή όχι μόνο στην τοπική κοινωνία αλλά και στις τάξεις των εφοριακών. Αυτό που αναρωτιούνται πολλοί είναι πώς είναι δυνατόν να κλείνει μια ολόκληρη ΔΟΥ επειδή στο εσωτερικό της λειτουργούσε κύκλωμα επίορκων εφοριακών. Δηλαδή όταν αποκαλύφθηκε η δράση παραδικαστικού κυκλώματος έπρεπε να κλείσουν τα δικαστήρια ή κάθε φορά που εντοπίζονται επίορκοι γιατροί να παίρνουν «φακελάκια» θα πρέπει να κλείνουν νοσοκομεία;

Εκτός και αν ο Γ. Πιτσιλής θεωρεί ότι η συγκεκριμένη ΔΟΥ είναι τόσο διεφθαρμένη που εμπλέκεται μέχρι και η καθαρίστρια και προσπαθεί διά του κλεισίματος να στεγανοποιήσει περαιτέρω αποκαλύψεις για τη δράση του κυκλώματος που θα δρομολογήσουν συνταρακτικές εξελίξεις.

Πάντως οι εφοριακοί πνέουν τα μένεα κατά του διοικητή της ΑΑΔΕ. Είναι χαρακτηριστικό πως σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΠΟΕ – ΔΟΥ) επισημαίνεται ότι «βασική ευθύνη για τη λειτουργία και έλεγχο – εποπτεία των φορολογικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής Προϊσταμένων, φέρει η Διοίκηση της ΑΑΔΕ». Επομένως, όπως υπογραμμίζουν, οι «κύριες ευθύνες πρέπει να αναζητηθούν στη διοίκηση της ΑΑΔΕ και όχι στον απλό εφοριακό».

Επίσης οι εφοριακοί ζητούν από την «πολιτική ηγεσία» να πάρει θέση κατά του κλεισίματος της ΔΟΥ Χαλκίδας, κάνοντας λόγο για «αντίποινα» και «συλλήβδην τιμωρία όλων των υπαλλήλων της υπηρεσίας».

«Την ίδια στιγμή, θέλουμε να καταγγείλουμε την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ να καταργήσει ουσιαστικά τη ΔΟΥ Χαλκίδας με μεταφορά των αντικειμένων της στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Αττικής. Δεν πρέπει να περάσει! Καλούμε και την πολιτική ηγεσία να πάρει θέση! Θεωρούμε αδιανόητο να εφαρμόζονται αντίποινα και να τιμωρούνται συλλήβδην όλοι οι υπάλληλοι μιας υπηρεσίας, τη στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία δεν έχει σχέση με τα γεγονότα» επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Στο ίδιο πνεύμα ήταν η ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγες μέρες και ο Σύλλογος Εργαζομένων στις ΔΟΥ νομών Βοιωτίας και Εύβοιας.

Σε αυτήν ανέφεραν ότι «απαιτούν από τη διοίκηση της ΑΑΔΕ:

  • Να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν ως προς τη διαδικασία επιλογής προσώπων σε θέσεις ευθύνης.
  • Να απαντήσει τι είναι και ποιους αφορά η ειδική αιτιολόγηση κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων (σ.σ.: οι επίορκοι προϊσταμένη της ΔΥΟ Χαλκίδας και ο υποδιευθυντής της είχαν τοποθετηθεί από τον ίδιο τον Γ. Πιτσιλή με ειδική αιτιολόγηση).
  • Απαιτούμε την αλλαγή απόφασης που επιτρέπει στον εκάστοτε Διοικητή της ΑΑΔΕ να παρακάμπτει τον υπαλληλικό κώδικα».
https://www.documentonews.gr/article/mponamas-180-000-eyro-se-imeteroys-apo-tin-aade-apeytheias-anatheseis-apo-ton-giorgo-pitsili/

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο oxafies.com , μπορεί να μας ενημερώσει, στο oxafies@gmail.com ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στo oxafies.com ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .