Το δημογραφικό...το λύνει ο Μπολσεβίκος Αλέξης με τα λαθροπιθήκια και θα το τελειώσει ο Κούλης με τα επιδόματα των 2.000 ευρώ που έταξε με κάθε γέννα Μουσουλμάνας

sibilla-gr