Η Τράπεζα της Ελλάδος ανοίγει ακόμη περισσότερο τη «βεντάλια» για νέες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Οι αυξημένες εποπτικές υποχρεώσεις, καθώς επίσης και οι ολοένα και μεγαλύτερες ανάγκες εργασιών που «πηγάζουν» από το ευρωσύστημα, είναι εκείνες που οδηγούν την Τράπεζα της Ελλάδος στη βαθμιαία ενίσχυση του προσωπικού της
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη
χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτηΤράπεζα της Ελλάδος
Τράπεζα της Ελλάδος
Ανοίγει κι άλλο η «βεντάλια» των προσλήψεων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Καθιστώντας την κεντρική τράπεζα της χώρας τη μοναδική αντίρροπη δύναμη στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τοπίο, όπου οι θέσεις εργασίας συνεχώς απομειώνονται, με τα διαδοχικά προγράμματα εθελουσιών.
Οι αυξημένες εποπτικές υποχρεώσεις, καθώς επίσης και οι ολοένα και μεγαλύτερες ανάγκες εργασιών που «πηγάζουν» από το ευρωσύστημα, είναι εκείνες που οδηγούν την Τράπεζα της Ελλάδος στη βαθμιαία ενίσχυση του προσωπικού της. Με συνέπεια να θεωρείται ότι η εφετινή χρονιά, θα επιφέρει τη μεγαλύτερη ροή εισόδου νέων εργαζομένων, στη διάρκεια των τελευταίων ετών.
Λίγο πριν στεγνώσει το μελάνι των κατ’ επιλογήν 43 προσλήψεων, εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, το Γενικό Συμβούλιο της Τ.τ.Ε αποφάσισε πρόσφατα να διπλασιάσει τον αριθμό τους και να τον πάει στους 86. Αυτό σημαίνει ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες 43 προσλήψεις, με τα ίδια χαρακτηριστικά των αρχικών. Δηλαδή κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, με οικονομικού χαρακτήρα αντικείμενο.
Προφανώς και σε αυτήν την περίπτωση θα ακολουθηθεί η διαδικασία της προεπιλογής που γίνεται από τη συμβουλευτική εταιρεία Egon Zehnder, μέσω των προσωπικών συνεντεύξεων με τους υποψηφίους.
Κατά τα φαινόμενα οι πρόσθετες προσλήψεις θα προκύψουν από την ήδη υπάρχουσα «λίστα» των ενδιαφερομένων, που έχει σχηματίσει η συμβουλευτική εταιρεία.
Την περασμένη εβδομάδα άνοιξε επίσης ο δρόμος και για την πρόσληψη άλλων 60 υπαλλήλων από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Αυτήν τη φορά, πρόκειται για μη εξειδικευμένο προσωπικό, που αφορά αποφοίτους Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με γνώση στο χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς επίσης και με γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Η διαδικασία των προσλήψεων θα γίνει μέσω ΑΣΕΠ, με γραπτό διαγωνισμό, η ημερομηνία του οποίου θα καθοριστεί στο αμέσως προσεχές διάστημα.
Πιο αναλυτικά, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται «πτυχίο, ή δίπλωμα, ή απολυτήριος τίτλος μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΙΕΚ, ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΤΕΕ Β ́ κύκλου, ή Ενιαίου Λυκείου, ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας».
Όπως επίσης προκύπτει από την προκήρυξη του ΑΣΕΠ που εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο, από τις 60 θέσεις των προσλήψεων οι 24 αφορούν ειδικές κατηγορίες(πολύτεκνους, τρίτεκνους και άτομα με ειδικές ανάγκες).
Σε κάθε περίπτωση οι νέοι υπάλληλοι προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες υπηρεσιών, στο κεντρικό κατάστημα της Τραπέζης της Ελλάδος.

Προσωπικό Ασφαλείας, καταμετρητές, τεχνικοί και οδηγοί

Ο «κύκλος» όμως των προσλήψεων στην Τ.τ.Ε αναμένεται να γίνει ακόμη μεγαλύτερος.
Όπως προκύπτει από πρόσφατη ανακοίνωση του συνδικάτου των εργαζομένων, ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Ευάγγελος Γερανιωτάκης, είχε συνάντηση με τη Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της Τράπεζας Άννα Παξινού και τον αρμόδιο Διευθυντή Κ. Δημητρακόπουλο. Από την εν λόγω συνάντηση και συζήτηση προέκυψε ότι η Τράπεζα θα προχωρήσει σε πρόσληψη μόνιμου προσωπικού τεχνικών, μέσω ΑΣΕΠ. Ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται ότι θα είναι περί τα 20 άτομα.
Ακόμη ο Πρόεδρος του Συλλόγου έθεσε σε πρόσφατο Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας(του οποίου είναι μέλος) το θέμα της άμεσης πρόσληψης προσωπικού Ασφαλείας πανελλαδικά, αλλά και καταμετρητών για το Κέντρο επεξεργασίας και διακίνησης χρηματικού της Θεσσαλονίκης. Επίσης ο Πρόεδρος του συνδικάτου, ζήτησε να γίνουν και προσλήψεις παιδιών υπαλλήλων, οι οποίοι απεβίωσαν όντες εν ενεργεία. Επί των θεμάτων αυτών ο Διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, εξέφρασε την κατ’ αρχήν θετική του άποψη.
Είναι ενδεικτικό ότι το Γενικό Συμβούλιο της Τ.τ.Ε έχει εγκρίνει τον εκσυγχρονισμό του Κανονισμού Ασφαλείας, έτσι ώστε να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις. Κάτι που θεωρείται ότι ανοίγει το δρόμο για οργανωτικές μεταβολές, προς την κατεύθυνση της δημιουργίας Διεύθυνσης Ασφαλείας στην Τράπεζα. Η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει σε περίπου 90 προσλήψεις προσωπικού ασφαλείας. Ακόμη επί τάπητος αναμένεται να τεθεί σύντομα και το ζήτημα πρόσληψης οδηγών, ως μόνιμο προσωπικό της Τράπεζας.
Βάσει των διατάξεων που ισχύουν στην Κεντρική τράπεζα της χώρας, οι προσληφθέντες παραμένουν επί μία διετία σε καθεστώς… δοκιμασίας και από τη στιγμή που όλα κυλήσουν ομαλά, εντάσσονται πλήρως στο εργασιακό της δυναμικό.

Ισχυρός μαγνήτης για θέσεις εργασίας

Εκ των πραγμάτων, η Τ.τ.Ε συνιστά έναν ισχυρό πόλο έλξης για τους υποψήφιους διεκδικητές των επίζηλων θέσεων εργασίας. Τόσο για λόγους εργασιακής προοπτικής και ασφάλειας που αποπνέει η Κεντρική Τράπεζα, αλλά και εξ αιτίας των μισθολογικών αποδοχών και των λοιπών παροχών, που είναι οι καλύτερες, μέσα στο ευρύτερο Τραπεζοϋπαλληλικό περιβάλλον.
Στα τέλη του 2008, πριν να μπεί δηλαδή η χώρα στο «τούνελ» της μεγάλης κρίσης, η Τ.τ.Ε. είχε 2.494 υπαλλήλους. Το 2015 το προσωπικό της έφτασε στα 1.825 άτομα, από όπου στη συνέχεια άρχισε να αυξάνει. Στα τέλη του 2017 η Τράπεζα της Ελλάδος έφτασε να έχει 1.864 υπαλλήλους, αριθμός που μάλλον ενισχύθηκε ελαφρά την περσινή χρονιά.
Η μείωση του προσωπικού κατά 630 άτομα στα χρόνια της κρίσης, αντιστοιχεί σε ποσοστό της τάξεως του 25%. Απόρροια των συνταξιοδοτήσεων, καθώς η Κεντρική Τράπεζα της χώρας δεν έχει εφαρμόσει κανένα πρόγραμμα εθελουσίας.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα, οι θέσεις εργασίας στις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank) καθώς επίσης και στη Attica Bank, έχουν μειωθεί κατά 40,5% ,ή 27.481 άτομα σε επίπεδο ομίλων.
Πέραν της πώλησης δραστηριοτήτων, η μείωση προσωπικού έχει συντελεστεί με αλληλοδιαδοχικά προγράμματα εθελουσιών.
Στο πλαίσιο, μάλιστα, της περιστολής στα λειτουργικά κόστη, οι τράπεζες έχουν μπροστά τους κι άλλη, σοβαρή μείωση προσωπικού.
https://www.mononews.gr