Κάθε πρόσωπο που έρχεται στη ζωή μας είναι μοναδικό...

Πάντα αφήνει κάτι από τον εαυτό του και παίρνει ένα κομμάτι από εμάς...