ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ !

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 
ΩΡΑ 13.00'