Η Τουρκία έδιεξάγει πόλεμο εναντίον της χώρας μας χωρίς να ρίξει ούτε μία σφαίρα!!!

Η ΕΛΛΑΔΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ !

Η ΕΛΛΑΔΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙ !