Προσόντα, δικαιολογητικά

Νέες θέσεις σε δύο υπουργεία

Την πρόσληψη 26 υπαλλήλων προωθεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

 

Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Την πρόσληψη 15 υπαλλήλων προωθεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και 23/11/2020.

 

Υπ. Εθνικής Άμυνας

Την πρόσληψη 11 υπαλλήλων προωθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στη  Ναυτική  Βάση  Νοτίου  Ευβοϊκού που εδρεύει στο Δήμο Μαραθώνα.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας, από την υπογραφής  της  και  όχι πέραν τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: