Για τη μεγαλύτερη ομάδα του πληθυσμού το βασικό κριτήριο του εμβολιασμού ή μη, είναι η εμπιστοσύνη στο κράτος και στο σύστημα υγείας

Η εμπιστοσύνη δεν προκύπτει τυχαία, αλλά είναι το αποτέλεσμα της διαφάνειας, της φιλικότητας στο διάλογο, της πειστικής αιτιολόγησης και, κυρίως, της ποιότητας της γενικότερης διαχείρισης του κράτους εκ μέρους της κυβέρνησης. 

Εν προκειμένω, τόσο η επιστήμη, όσο και η πολιτική πρέπει να εξηγήσουν πώς προέκυψαν τα λάθη, όσον αφορά τη διαχείριση της πανδημίας, τους τελευταίους μήνες – γιατί δηλαδή υπήρξαν

οι αντικρουόμενες αποφάσεις όσον αφορά τις μάσκες, όπως στην αρχή πως δεν είναι απαραίτητες, γιατί ο πρωθυπουργός ισχυρίσθηκε στη Βουλή πως υπάρχουν μελέτες σχετικά με το ότι η πανδημία δεν μεταδίδεται από τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας χωρίς να καταθέσει καμία, γιατί υποτιμήθηκε το δεύτερο κύμα του Οκτωβρίου παρά τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων, γιατί άνοιξαν τα σύνορα με λάθος λογισμικό και χωρίς τεστ κοκ. 

Προφανώς υπάρχουν κατανοητές και ανθρώπινες εξηγήσεις για τα παραπάνω λάθη, οι οποίες όμως πρέπει να δοθούν – αφού διαφορετικά δημιουργείται η εντύπωση της συγκάλυψης που μειώνει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων σε μακροπρόθεσμη βάση. Ολοκληρώνοντας, εάν το ποσοστό αυτών που θα εμβολιασθούν παραμείνει χαμηλό, ο μαζικός εμβολιασμός δεν θα έχει επιτυχία αφού προϋποθέτει 70% – ενώ εάν επιχειρηθεί η παραπλάνηση του πληθυσμού ή ο καταναγκασμός του, άμεσα ή έμμεσα, τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής, ειδικά σε θέματα που αφορούν την υγεία του – ενώ η σωστή επιλογή προϋποθέτει την αντικειμενική και ενδελεχή ενημέρωση του.

Βασίλης Βιλιάρδος