ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!Ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου


Απολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος δ’.
Σήμερον τς σωτηρίας μν τό Κεφάλαιον, καί το π αἰῶνος Μυστηρίου  φανέρωσις·  Υός το Θεο, Υός τς Παρθένου γίνεται, καί Γαβριήλ τν χάριν εαγγελίζεται. Διό κα μες σν ατ τΘεοτόκ βοήσωμεν· Χαρε Κεχαριτωμένη,  Κύριος μετ σο.

https://shmantikanea.blogspot.com/2021/03/blog-post_635.html