Τίποτε δεν έχουμε σταθερό στην ζωή μας πέρα από τη στιγμή που ζούμε, κι αυτά που κρατάμε στιγμιαία στα χέρια μας.....


 Τίποτε δεν έχουμε σταθερό στην ζωή μας πέρα από τη στιγμή που ζούμε, κι αυτά που κρατάμε στιγμιαία στα χέρια μας.....