Μη γυρίζεις στα ξεπερασμένα είναι φθορά ...ψυχής οι θύμησες


Είναι οι ώρες μια ψεύτικη συνήθεια, στην αυταπάτη του χρόνου και των αναμνήσεων...
Πώς καταντήσαμε έτσι να ψάχνουμε την αλήθεια και να μη την βρίσκουμε, σ’ ενοικιαστήριο μιας πρόσκαιρης ζωής....

 

Μαρίζα Τσιτμή