Καθηγητής Κούβελας: Θέλω τη χώρα μου, τη ζωή μου και τον πολιτισμό μας πίσω!

ΑΠΟ ΤΟ "PRESS-GR"
Δημήτριος Κούβελας
Καθηγητής Φαρμακολογίας & Κλινικής Φαρμακολογίας στην Ιατρική Σχολή ΑΠΘ

Ανεβάζω άλλη μία συνέντευξη διότι η εκλεκτή Δημοσιογράφος, εκτός από...

ορθές ερωτήσεις, έβαλε και απολύτως αντιπροσωπευτικό τίτλο.