Η σουφραζέτα που οδήγησε ένα σκούτερ το 1916 περ. 1916 - Λαίδη Norman auf ihrem Roller.

 

Η σουφραζέτα που οδήγησε ένα σκούτερ το 1916
περ. 1916 - Λαίδη Norman auf ihrem Roller.