Κυριακή, Μαρτίου 12

Πλειστηριασμοί: Στο ηλεκτρονικό σφυρί τα Κλωστήρια Θράκης

Πρόκειται για οικόπεδο 44.830 τ.μ., μαζί με τα κτίσματα και τα μηχανήματα
Πλειστηριασμοί: Στο ηλεκτρονικό σφυρί τα Κλωστήρια Θράκης

Στο ηλεκτρονικό σφυρί βγαίνουν σήμερα τα Κλωστήρια Θράκης, θυγατρική των Εκκοκιστηρίων Θράκης, της οικογένειας Ακκά με τιμή πρώτης προσφοράς, στα 5.468.333,34 ευρώ και με επισπεύδουσα την Alpha Bank.

Από το ποσό, τα 3.425.000 ευρώ αφορούν το σύνολο της εμπορικής αξίας του ακινήτου και τα 2.043.333,34 ευρώ, τα 2/3 της εμπορικής αξίας των κινητών.

Δείτε εδώ τη δημοσίευση πλειστηριασμού

Πρόκειται ειδικότερα για ένα οικόπεδο 44.830 τ.μ. που βρίσκεται στην Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής, μαζί με τα κτίσματα και τα μηχανήματα.

Πλειστηριασμοί βιομηχανικών ακινήτων: Τα πέντε βαριά «σφυριά»Το ακίνητο βαρύνεται με προσημειώσεις για ποσά συνολικού ύψους 17 εκατ. ευρώ και η αναγκαστική κατάσχεση έγινε στις 20 Ιουνίου 2022.

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις αρχές του 1998 και είναι εγκατεστημένη στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής στο Ν. Ροδόπης.

Στους πελάτες της εταιρείας συγκαταλέγονταν οι μεγαλύτεροι επώνυμοι κατασκευαστές ενδυμάτων όπως Benetton, Next, Chicco κ.α.


Με τις αδύναμες επιδόσεις της βιομηχανίας τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό τα αρνητικά ίδια κεφάλαια και το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της που υπερβαίνει το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 39,2 εκατ. ευρώ, η κατάληξη στο ηλεκτρονικό σφυρί υπήρξε σχεδόν προδιαγεγραμμένη.

Η διοίκηση στις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 01/07/2019 έως 30/06/2020 τονίζει ότι «η αδυναμία της εταιρείας να λειτουργεί σε συνεχή βάση είχε σαν συνέπεια την δημιουργία έκτακτων ζημιών από την επιβολή ποινικών ρητρών από πελάτες, σε προηγούμενες χρήσεις, λόγω μη εξυπηρέτησης συμβολαίων πωλήσεων και από προμηθευτές λόγω μη εκπλήρωσης συμβολαίων αγοράς πρώτης ύλης ενώ επιπρόσθετα η εταιρεία στερήθηκε την διαπραγματευτική της ικανότητα για να επιτύχει ικανοποιητικές τιμές αγοράς α’ ύλης από τους προμηθευτές της.

Επίσης επιβλήθηκαν πρόστιμα και προσαυξήσεις από ρυθμίσεις για καταβολή καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, λόγω της έλλειψης των απαιτούμενων διαθεσίμων για την έγκαιρη αποπληρωμή τους. Ακόμη, η μη συνεχιζόμενη λειτουργία είχε επιπτώσεις και στην μη χρηματοδότηση από το τραπεζικό σύστημα».


ot.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο oxafies.com , μπορεί να μας ενημερώσει, στο oxafies@gmail.com ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στo oxafies.com ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .