Κυριακή, Μαρτίου 26

Εκατοντάδες καταγγελίες σε βάρος εφοριακών – δεκάδες οι καταδικασθέντες!


Τι αναφέρει ο Απολογισμός της ΑΑΔΕ για το 2021 και τι ελέγχους προγραμμάτισε για το 2022 η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων

Εκατοντάδες καταγγελίες υποβλήθηκαν το 2021 σε βάρος εφοριακών υπαλλήλων για παραβατική συμπεριφορά ενώ δεκάδες είναι οι υπάλληλοι των φορολογικών υπηρεσιών που παραπέμφθηκαν στα πειθαρχικά συμβούλια ή στη δικαιοσύνη, ορισμένοι εκ των οποίων καταδικάστηκαν.

Στο πλαίσιο αυτό, για 2022 η ΑΑΔΕ έχει προγραμματίσει σειρά ελέγχων από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων προκειμένου να εντοπίσει κρούσματα διαφθοράς, αξιοποιώντας καταγγελίες πολιτών ή πληροφορίες που κατέχει η υπηρεσία.

Ειδικότερα, για εφοριακούς και τελωνειακούς υπαλλήλους, το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει:

  • Τη διενέργεια 40 εσωτερικών ελέγχων (κατ’ ελάχιστο μέχρι το στάδιο σύνταξης των αντίστοιχων προσωρινών εκθέσεων) σε διαδικασίες και λειτουργίες των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.
  • Τη διενέργεια 80 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης προϊσταμένων και υπαλλήλων.  
  • Τη διενέργεια 30 επιτόπιων αιφνιδιαστικών ελέγχων στις Υπηρεσίες.  
  • Τη διενέργεια 100 ελέγχων για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ. 
  • Την αξιολόγηση και διεκπεραίωση τουλάχιστον του 90% του συνόλου των καταγγελιών που περιέρχονται σε γνώση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.  
  • Τη διενέργεια 11 στοχευμένων οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων.
  • Τη διενέργεια 4 διαχειριστικών ελέγχων ανά Φορολογική Περιφέρεια.

Τι έγινε το 2021

Αποστολή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων αποτελεί: ο εντοπισμός και η άμεση και αποτελεσματική διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων διαφθοράς, με τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν στην εμπλοκή υπαλλήλων της ΑΑΔΕ σε συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα, η διασφάλιση της νόμιμης και αξιοπρεπούς συμπεριφοράς του προσωπικού της ΑΑΔΕ, και ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων (εν ενεργεία και συνταξιούχων) της ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ενδεικτικά Πειθαρχικά Παραπτώματα αποτελούν η παράβαση καθήκοντος κατά τον ΠΚ ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους, η αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός της υπηρεσίας. Ενδεικτικά Ποινικά Αδικήματα αποτελούν η δωροληψία, η απιστία και η πορνογραφία.

Στο πλαίσιο αυτό, διενεργούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες (διοικητική έρευνα, ένορκη διοικητική εξέταση, προκαταρκτική εξέταση, στοχευμένοι ή δειγματοληπτικοί έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης Προϊσταμένων και υπαλλήλων της ΑΑΔΕ κ.λπ.).

Το 2021 συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκαν 29 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης Προϊσταμένων και 56 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων.

Από τους ανωτέρω 85 ελέγχους δεν δικαιολογείται απόκτηση περιουσιακών στοιχείων για 4 υπαλλήλους. Οι υποθέσεις τους διαβιβάσθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. 

Επίσης το 2021 διενεργήθηκαν 103 έλεγχοι για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων, και παράλληλα διενεργήθηκαν 35 επιτόπιοι έλεγχοι στις κατά τόπους Υπηρεσίες από Οικονομικούς Επιθεωρητές για την τήρηση των διατάξεων νόμων, κανονιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων διαταγών, με σκοπό την πρόληψη και αποκάλυψη τυχόν παραβατικής συμπεριφοράς των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.

Από τους ελέγχους αυτούς, στους 31 προέκυψαν ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα, για συνολικά 73 υπαλλήλους και οι υποθέσεις τους διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Εισαγγελία, Δ/ νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, κ.λπ.), για τις κατά νόμο ενέργειές τους.

Αναφορικά με τους στοχευμένους οικονομικούς και διαχειριστικούς ελέγχους δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων, καταλογισμών των ευθυνομένων, οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων υποθέσεων που ανάγονται σε χρόνο πριν την 22/03/2017, καταλογισμών αυτών και εκκρεμών καταλογισμών κατά την ως άνω ημερομηνία, καθώς και επανεξετάσεων φορολογικών υποθέσεων σε ήδη διενεργηθέντες ελέγχους, αποκλειστικά για τη διακρίβωση ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, το 2021 διενεργήθηκαν 12 σχετικοί έλεγχοι.

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων κατά το έτος 2021, υποδέχτηκε 234 καταγγελίες-αναφορές-πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες καταγγέλλεται, αναφέρεται ή αναγράφεται, ότι έχουν τελεσθεί πειθαρχικά παραπτώματα ή ποινικά αδικήματα, εκ μέρους υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.

Από το σύνολο των προαναφερθεισών καταγγελιών, εξετάσθηκαν και αξιολογήθηκαν (εντός του 2021) 232 καταγγελίες, με το ποσοστό εξετασθεισών καταγγελιών να διαμορφώνεται σε 99,1%.

Ακόμη, το 2021 παραπέμφθηκαν 51 υπάλληλοι ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΑΑΔΕ.

Αναφορικά με τις υποθέσεις διαφθοράς, σημειώνεται ειδικότερα ότι για τις υποθέσεις που ξεκίνησαν βάσει πορισματικών εκθέσεων, 2 υπάλληλοι παραπέμφθηκαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο (εκκρεμεί 1 ερώτημα θέσης ή όχι σε δυνητική αργία ενώπιον του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου). Αναφέρεται επίσης ότι, 2  υπάλληλοι απολύθηκαν λόγω εκτέλεσης πειθαρχικής ποινής οριστικής παύσης.

Περαιτέρω και όσον αφορά στις υποθέσεις που ξεκίνησαν βάσει της γνωστοποίησης της ποινικής δίωξης από την αρμόδια εισαγγελία, αναφέρεται ότι, 4 υπάλληλοι παραπέμφθηκαν ενώπιον του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου για τα πειθαρχικά παραπτώματα της αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς, της παράβασης καθήκοντος κατά τον ΠΚ και της απόκτησης οικονομικού οφέλους.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω υποθέσεων, 1 υπάλληλος έχει τεθεί σε δυνητική αργία, 2 υπάλληλοι σε υποχρεωτική αργία, 1 υπάλληλος τέθηκε σε αυτοδίκαιη αργία, ενώ για 2 υπαλλήλους εκκρεμεί ερώτημα θέσης ή μη σε δυνητική αργία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Αναφέρεται επίσης ότι, ένας υπάλληλος εξέπεσε αυτοδίκαια από την Υπηρεσία, λόγω αμετάκλητης καταδικαστικής ποινικής απόφασης.

Sofokleousin.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο oxafies.com , μπορεί να μας ενημερώσει, στο oxafies@gmail.com ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στo oxafies.com ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .