Πέμπτη, Ιουνίου 22

Ἕλληνες-Ἑλληνίδες, νά ψηφίσετε μικρά πατριωτικά κόμματα εἰς τάς ἐπερχομένας ἐκλογάς

Ἀξιότιμε κ. διευθυντά!

ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ- ΣΥΝΕΛΛΗΝΙΔΕΣ, στὶς ἐρχόμενες ἐκλογὲς ποὺ θὰ γίνουν σὲ λίγες ἡμέρες νὰ μὴν ψηφίσετε τὰ κόμματα τῆς ΝΔ, τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καὶ τοῦ ΚΚΕ.

Νὰ ψηφίσετε μικρὰ πατριωτικὰ κόμματα. Γιὰ νὰ ἐπιζήσουμε ὡς Ἔθνος.

Κοιτάζοντας μία ἔρευνα τοῦ Ἰνστιτούτου Eteron καὶ Aboutpeople γιὰ τὸ ἂν συμφωνοῦν μὲ τοὺς γάμους τῶν ὁμοφύλων ζευγαριῶν,

τὸ 55,8% τῶν ἐρωτηθέντων ἀπάντησε (δεῖτε χάλι ψηφοφόρων):

θετικὰ 43,9% τῶν ψηφοφόρων τῆς Ν.Δ.

θετικὰ 75,6% τῶν ψηφοφόρων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

θετικὰ 61,9% τῶν ψηφοφόρων τοῦ ΠΑΣΟΚ

θετικὰ 88,2% τῶν ψηφοφόρων τοῦ ΚΚΕ

Καλὰ, καλοί μου Συνέλληνες, δὲν ξέρετε ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἁμάρτημα;

50 χρόνια λυμαίνονται, φτωχοποιοῦν, προδίδουν, κοροϊδεύουν, καταστρέφουν τὴν παιδεία, δὲν βγάζουν τοὺς ὑδρογονάθρακες καὶ τὸ φυσικὸ ἀέριο κάτω ἀπὸ τὴν Κρήτη καὶ ὄχι μόνο, καταστρέφουν τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, τὰ κόμματα τῆς Ν.Δ., τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τοῦ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ.

Ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ποὺ ἔκανε ὁ ΣΥΡΙΖΑ; Τὸ ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων ποὺ γίνεται ἐπίσημα καὶ νόμιμα ἀπὸ τὸ 1986, ἐπὶ ΠΑΣΟΚ δὲν ψηφίσθηκε; Ἡ ἀποποινικοποίηση τῆς βλασφήμιας; Τὰ χρήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ πῆγαν στὰ κανάλια πρὶν 2 χρόνια, ἐπὶ Ν.Δ. δὲν ἔγινε;

Οἱ μετανάστες ποὺ ἀνενόχλητοι γυρνοῦν μέσα στὴν πατρίδα καὶ ποὺ ἀποτελοῦν τὴν πέμπτη φάλαγγα, ἐπὶ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ΝΔ δὲν ἀποτελοῦν γεγονός; Καὶ μάλιστα λένε ἂν θὰ ξαναγίνουν κυβέρνηση, θὰ φέρουν καὶ ἄλ­λους.

Τὰ σκάνδαλα τῆς SIEMENS, τῆς NOVARTIS, ποὺ ὅλους τούς ἔβγαλαν ἀθῴους, μὲ τὶς ἐντολὲς τῆς Ν.Δ.;

Τὸ ΠΑΣΟΚ ποὺ κατέστρεψε τὴν ΕΛΛΑΔΑ μὲ τὴν ρουσφετολογία, τὴν ψεύτικη στατιστικὴ ποὺ παρουσίασε καὶ μᾶς ἔβαλαν στὴν Ε.Ε. καὶ τὸ ΕΥΡΩ;

Ἡ ἡγεσία τοῦ ΚΚΕ ἦταν καὶ θὰ εἶναι ἡ πιὸ ἐθνοπροδότρα ποὺ πέρασε ἀπὸ τὴν χώρα.

Ἡ μή παραγωγικότητα τῆς χώρας σὲ κάθε τομέα (δὲν παράγουμε τίποτα), ἐπὶ ΠΑΣΟΚ, ΝΔ καὶ ΣΥΡΙΖΑ δὲν ἔγινε;

Τὰ τρελλὰ ποσὰ ποὺ χρωστᾶνε τὸ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ (κοντὰ στὰ 380 ἑκατομμύρια εὐρὼ) καὶ ἡ ΝΔ (κοντὰ στὰ 350 ἑκατομμύρια εὐρὼ) πότε θὰ τὰ πληρώσουν;

Πῶς τολμοῦν; πῶς τολμοῦν; μὲ τί μοῦτρα βγαίνουν καὶ ζητοῦν τὴν ψῆφο μας;

Ἂς μὴ τοὺς ψηφίσουμε.

Δὲν πιστεύουν σὲ Θεό, δὲν πιστεύουν οὔτε θέλουν τὸ καλό τῆς Πατρίδας.

Ψηφίστε μικρὰ πατριωτικὰ κόμματα. Οἱ καιροὶ εἶναι ἐπικίνδυνοι. ΠΡΟΣΕΞΤΕ!

«Μακεδόνας»

Ἐθνική Κυβέρνησις δεκαετοῦς διαρκείας

Κυρίες καὶ Κύριοι, Ἀγαπητοὶ Πατριῶτες

Ἡ παροῦσα ἐπιστολὴ εἶναι ἡ 33η συνέχεια τῆς πρώτης στὶς 24 Μαΐου τοῦ μακρινοῦ 2000.

Μία Ἑλληνικὴ πατριωτικὴ φω­νὴ ποὺ προέτρεπε νὰ γίνει ἡ ἀναγκαιότατη τότε ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ δεκαετοῦς διάρκειας, γιὰ νὰ ἠρεμήσει καὶ νὰ ἑνωθεῖ ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς ἀπὸ τὰ καταστροφικὰ κομματικὰ πάθη, ποὺ ὄχι μόνο οὐδὲν ὄφελος τοῦ ἐπέφερε, ἀλλὰ τὸν ὁδήγησε, ὅπως ἀπεδείχθη σὲ μαρασμό, σὲ πτώχευση, ἐν καιρῷ εἰρήνης καὶ μάλιστα σὲ φαινομενικὰ ἔτη ἐφορίας.

Πέρασαν 23 χρόνια, γράφτηκαν 32 ἐπιστολὲς ἂν καὶ οἱ τελευταῖες ἀναρτήθηκαν στὸ διαδίκτυο ἀπὸ κάποιους ποὺ τοὺς στάλθηκαν καὶ οἱ ὁποῖες γίνονταν ἀποδεκτὲς κατὰ 95% ἀπὸ τοὺς χιλιάδες ἀναγνῶστες. Δυσ­τυχῶς τὰ γραφόμενα τῶν ἐπιστολῶν ἀδρανοποιήθηκαν. Οἱ λόγοι ἀναφέρονται γιὰ ἄλλη μία φορὰ ἐντός τῆς 33ης ἐπιστολῆς.

Χίλιοι δύο λόγοι ἀπαιτοῦν νὰ μὴ γίνουν ὅπως ὅλες οἱ ἐπὶ δεκαετίες κίβδηλες ἐκλογές, ἀλλὰ νὰ συσταθεῖ μία κυβέρνηση, ὄχι καθοδηγούμενη ἀπὸ τὴν ἀόρατη καὶ ὀλέθρια διεθνῆ ἐποπτεία, ἀλλὰ ἀπὸ 50 πατριῶτες ἐπιστήμονες ποὺ θὰ ἀντικαταστήσουν τοὺς 50 τοῦ πλειοψηφικοῦ κόμματος, ποὺ νὰ μὴ ἔχει τὸ ὀλέθριο κομματικὸ κόστος, γιὰ νὰ μάθουμε τὴν πραγματικὴ οἰκονομικὴ κατάσταση, βάζοντας τὸν ἑλληνισμὸ στὸ νὰ παράγει ἔργο, ἀξιοποιώντας τὶς πλουτοπαραγωγικὲς πηγὲς τῆς χώρας, ἀπαιτώντας τὶς γερμανικὲς ὀφειλές, τὴν ἐπιβαλλόμενη ἐκτίμηση ἀπὸ τοὺς συμμάχους, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὰ κράτη ποὺ ἔχουν ἐκπολιτισθεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, μέσῳ ἀρχαίου πολιτισμοῦ, ἑλληνικῆς γλώσσας καὶ ὀρθοδόξου πίστης.

Ἐπίσης νὰ ζωντανέψει ἡ μαραζωμένη θρησκεία καὶ νὰ ἐπικρατήσει ἡ ἠθικὴ ποὺ δὲν ἕλκει ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα. Αὐτὸ τὸ ξεχάσαμε πρὸ πολλοῦ ἐξαιτίας τῶν προοδευτικῶν… ἀριστερῶν ψευτοϊδεολογημάτων, τὰ ὁποῖα ὅλα ἔχουν πτωχεύσει. Νὰ ἔλθει ἡ πραγματικὴ Δημοκρατία, γιὰ νὰ κυριαρχήσει ἡ ἀξιοκρατία, νὰ λειτουργήσει ἡ δικαιοσύνη, νὰ δραστηριοποιηθεῖ ὁ ἐργατικὸς καὶ «ὁ πολύτροπος» καὶ δραστήριος ἑλληνικὸς λαός, ἡ δὲ παιδεία νὰ μπεῖ στὸν σωστὸ ἐλεγχόμενο δρόμο. Νὰ ἀκυρωθοῦν οἱ λῃστρικὲς ἀπαιτήσεις τῶν funds ποὺ σὰν τοὺς ἄλλοτε κουρσάρους λεηλατοῦν τὰ αἱματοβαμμένα νοικοκυριά. Μὲ τέτοια κυβέρνηση θὰ ἐξαλειφθοῦν οἱ κατὰ τὸ 95% τεχνικὲς φωτιὲς καὶ θὰ προστατέψουμε γενικῶς τὸ περιβάλλον φυτικό, ζωικό, ἐναέριο καὶ ὑπόγειο.

Μόνο μὲ τέτοια κυβέρνηση θὰ ἐκτιμήσουμε τὴν ἑλληνικὴ γλῶσ­σα, τὸν ἑλληνικὸ πολιτισμὸ καὶ τὴν μεγάλη τοῦ Χριστοῦ θρησκεία μας.

Οὔτε Δημοτικὲς καὶ Περιφερειακὲς ἐκλογὲς πρέπει νὰ γίνουν, γιὰ νὰ ἠρεμήσει καὶ νὰ ἀναπτυχθεῖ ἡ Ἑλλάδα.

Τὰ ὑπάρχοντα Δημοτικὰ καὶ Περιφερειακὰ συμβούλια νὰ παραμείνουν καὶ ἀνὰ διετία νὰ ἀναλαμβάνουν Δήμαρχοι καὶ Περιφερειάρχες οἱ ὑπάρχοντες ἐπικεφαλῆς τῶν παρατάξεων ποὺ εἶχαν μειοψηφήσει καὶ οἱ λοιποὶ τίτλοι νὰ ἐκλέγονται ἀπὸ τοὺς ἐκλεγμένους διὰ κλήρου ἀπὸ κάθε παράταξη πάλι ἀνὰ διετία, ἀφοῦ διαιρέσουν τὸ χρόνο τῆς δεκαετίας. Τότε θὰ ἐνδιαφέρονται μόνο γιὰ ἀνάπτυξη καὶ ἐπίλυση τῶν αἰωνόβιων συσσωρευμένων προβλημάτων καὶ ὄχι γιὰ ψήφους. Ἔτσι μόνο θὰ ζήσουμε «Καλὴ Ἀνάσταση τοῦ Γένους καὶ τῆς Θρησκείας μας».

Ἕνας Ἕλληνας

Ἀπάντησις «Ο.Τ.»:

Ἀγαπητέ ἀναγνῶστα,

ἡ ἰδέα Σας θὰ ἦτο ἀρίστη εἰς ἓν ἰδανικὸν κόσμον. Ἂν δὲν γίνωνται ἐκλογαὶ, τότε οἱ ἔχοντες ἐξουσίαν θὰ ἐπιβάλλουν ἰδικοὺς των ἀνθρώπους. Μόνη λύσις εἶναι νὰ ψηφίζουν ὅλοι οἱ Ἕλληνες μὲ γνώμονα τὴν Πατρίδα καὶ τὴν Πίστιν μας.

Previous Article
 
 https://orthodoxostypos.gr/%E1%BC%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82-%E1%BC%91%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CE%BD%CE%AC-%CF%88%CE%B7%CF%86%CE%AF%CF%83%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC/
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο oxafies.com , μπορεί να μας ενημερώσει, στο oxafies@gmail.com ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στo oxafies.com ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .