Πέμπτη, Δεκεμβρίου 21

Υπολειπόμενο Ούρησης (Υπόλειμμα ούρων μετά την ούρηση)

Υπολειπόμενο Ούρησης (Υπόλειμμα ούρων μετά την ούρηση)

Υπολειπόμενο ούρησης είναι ο όγκος ούρων που παραμένει στην κύστη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ούρησης (περιλαμβάνει και τα ούρα που παραμένουν σε τυχόν εκκολπώματα).
Σε φυσιολογικά άτομα το υπολειπόμενο ούρων είναι μηδενικό.

Γενικά όμως οι περισσότεροι ουρολόγοι θεωρούν υπόλειμμα μέχρι 50ml άνευ κλινικής σημασίας.

Ενδείξεις:

Υπόλοιπο ΟύρωνΣύμφωνα με τη διεθνή εταιρεία για την ακράτεια (International Continence Society, ICS), η μέτρηση του υπολείμματος ούρων (PVR, Post Void Residual) πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση που εκτελείται ουροροομετρία ως τμήμα της βασικής διαγνωστικής προσέγγισης των συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό είτε πρόκειται για συμπτώματα αποθήκευσης είτε κένωσης. Πρέπει επίσης να εκτελείται ως μέτρο ασφάλειας/αποτελεσματικότητας κατά την παρακολούθηση θεραπειών που πιθανώς το επηρεάζουν (π.χ. χορήγηση αντιμουσκαρινικών σε άτομα σε γνωστό υποκυστικό κώλυμα).
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας, μέτρηση του υπολείμματος ούρων πρέπει να γίνεται:

• Στο πλαίσιο συστηματικής διαγνωστικής προσέγγισης σε άνδρες ασθενείς με συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό.
• Σε ασθενείς με ακράτεια ούρων που αναφέρουν δυσχέρεια στην ούρηση.
• Σε ασθενείς με επιλεγμένη ακράτεια ούρων.
• Σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπείες που μπορεί να επιδεινώσουν τη δυσχέρεια ούρησης.
• Σε ασθενείς με νευροπαθή κύστη και ακράτεια ούρων.
• Στο πλαίσιο συστηματικής διαγνωστικής προσέγγισης σε ασθενείς με συχνουρία και νυκτουρία

Τεχνική μετρήσεων– Υπολογισμός του όγκου των ούρων

Η ICS προτείνει:

• Έλεγχο του ασθενούς σε ύπτια θέση.
• Αποφυγή μέτρησης μετά από πολύ μικρούς (<50ml) ή μεγάλους όγκους ούρησης (>500ml).
• Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, αν το υπολειπόμενο ούρησης είναι σημαντικό.
• Η μέτρηση πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την ούρηση ή το πού μέσα σε 5’.
• Η σάρωση κατά κανόνα ξεκινά εγκάρσια, ώστε να ληφθεί η μέγιστη εγκάρσια διατομή της κύστης.

Οι διαστάσεις της κύστης ορίζονται ως εξής:

  1. Βάθος: η προσθιοπίσθια διάμετρος (μπορεί να μετρηθεί είτε στην οβελιαία είτε στην εγκάρσια διατομή της κύστης),
  2. Πλάτος: η πλαγιοπλάγια διάμετρος και
  3. Ύψος: η κεφαλουραία διάμετρος.

Ο συνηθέστερα χρησιμοποιούμενος πάντως τύπος για τον υπολογισμό του όγκου είναι: Όγκος (ml) = πλάτος(cm) x βάθος(cm) x ύψος(cm) x 0,52

 https://bouzalas.gr/ypoleipomeno-oyrisis/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οιοσδήποτε θίγεται από άρθρο ή σχόλιο που έχει αναρτηθεί στο oxafies.com , μπορεί να μας ενημερώσει, στο oxafies@gmail.com ώστε να το αφαιρέσουμε άμεσα. Ομοίως και για φωτογραφίες που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα.

Στo oxafies.com ακούγονται όλες οι απόψεις . Αυτό δε σημαίνει ότι τις υιοθετούμε η ότι συμπίπτουν με τις δικές μας .