Αναλυτικότερα και με βάση τα στοιχεία της Eurostat, οι επενδύσεις το 2023 ήταν στο 13,9% του ΑΕΠ και με απόσταση 8,3% από τον Μ.Ο. των κρατών μελών της ΕΕ ή με κενό 16,1δις σε σύνολο επενδύσεων 27,8δις(60%!).

Θυμίζουμε ότι την διετία 2022-23 οι επενδύσεις είναι μόλις στο 46% της διετίας 2007-08!

Η κυβέρνηση παρουσίαζε υποτιθέμενα οικονομικά επιτεύγματα τα οποία υποστηρίζονται από τα δανεικά του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά οι αριθμοί λένε άλλα.

Την ίδια στιγμή στα 45 δισεκ. ευρώ έχει φτάσει η φοροδιαφυγή παρά τους πολλούς ελεγκτικούς μηχανισμούς που σημαίνει ότι αυτοί υπάρχουν για τον «μικρό λαό» ενώ αντίθετα σε κάποιους άλλους δεν εφαρμόζονται.

Κατασκευάστηκε ένα ψεύτικο αφήγημα ότι η οικονομία ανθεί το ΑΕΠ αυξάνεται, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ μειώνεται, οι τράπεζες επιτυγχάνουν υπερκέρδη αλλά όλα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν την αλήθεια καθώς η Ελλάδα στηρίζεται σε πρόσκαιρους μηχανισμούς υψηλής απόδοσης που δεν θα υπάρχουν.

Και όπως είχαμε πει το Ταμείο Ανάκαμψης τελειώνει και το Euribor επίσης τελειώνει…