Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούμε να καταλάβουμε αν μία γυναίκα είναι ψυχοπαθής από τον τρόπο που κουνάει το κεφάλι της. 

«Οι μη λεκτικές συμπεριφορές (δηλ. η δυναμική

του κεφαλιού) αντιπροσωπεύουν μια σημαντική, αλλά ανεξερεύνητη μορφή επικοινωνίας που μπορεί να ενισχύσει την ικανότητά μας να ανιχνεύουμε ορισμένες μορφές ψυχοπαθολογίας, συμπεριλαμβανομένης της ψυχοπάθειας», δήλωσαν οι συγγραφείς της μελέτης από το Πανεπιστήμιο του Νέου Μεξικού.

Χρησιμοποιώντας έναν αυτοματοποιημένο αλγόριθμο ανίχνευσης, η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι οι γυναίκες που κρατούν το κεφάλι τους εντελώς ακίνητο ή με «ελάχιστη κίνηση» κατά τη διάρκεια της συζήτησης, διαθέτουν υψηλά επίπεδα ψυχοπαθητικών τάσεων.

«Εδώ, χρησιμοποιήσαμε μια αυτοματοποιημένη τεχνική για να ανιχνεύσουμε, να εξάγουμε και να αναλύσουμε τη θέση και τη δυναμική του κεφαλιού σε σχέση με τα ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά σε ένα δείγμα φυλακισμένων γυναικών», δήλωσαν οι επιστήμονες.

Για τα ευρήματά τους, οι αναλυτές αξιολόγησαν τις μη λεκτικές τάσεις 213 γυναικών κρατουμένων. Οι συμμετέχουσες είχαν ηλικία από 21 έως 57 ετών και κρατούνταν σε σωφρονιστικό ίδρυμα μέσης και μέγιστης ασφαλείας στις ΗΠΑ.

Πώς ορίζονται τα «ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά»

Οι ερευνητές όρισαν τα «ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά» ως έναν συνδυασμό διαπροσωπικών δυσλειτουργιών όπως η χειραγώγηση, το παθολογικό ψέμα, η αναλγησία, η έλλειψη μεταμέλειας, η παρορμητικότητα, η ανευθυνότητα και η εγκληματική ευελιξία.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις κάθε μελέτης.

«Η θέση του κεφαλιού εξήχθη καρέ-καρέ από τις συνεντεύξεις», εξήγησαν οι συγγραφείς. «Η μέση θέση του κεφαλιού (AHP) υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες από όλα τα εξαγόμενα καρέ».

Οι θέσεις του κεφαλιού σε κάθε πλάνο κατηγοριοποιήθηκαν στη συνέχεια σε μία από τις τρεις αναγνωρισμένες κατατμήσεις κίνησης: ελάχιστη, μέτρια και ακραία κίνηση.

Όσο λιγότερη κίνηση, τόσο πιο ψυχοπαθής.

Ο ανιχνευτής περιελάβανε επίσης μια εξέταση «Hare Psychopathy Checklist – Revised», μια κοινή αξιολόγηση που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1970 από τον Καναδό ψυχολόγο Robert D. Hare.

Χρησιμοποιώντας έναν αυτοματοποιημένο αλγόριθμο ανίχνευσης, η ερευνητική ομάδα διαπίστωσε ότι οι γυναίκες που κρατούν το κεφάλι τους εντελώς ακίνητο ή με «ελάχιστη κίνηση» κατά τη διάρκεια της συζήτησης, διαθέτουν υψηλά επίπεδα ψυχοπαθητικών τάσεων.

«Εδώ, χρησιμοποιήσαμε μια αυτοματοποιημένη τεχνική για να ανιχνεύσουμε, να εξάγουμε και να αναλύσουμε τη θέση και τη δυναμική του κεφαλιού σε σχέση με τα ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά σε ένα δείγμα φυλακισμένων γυναικών», δήλωσαν οι επιστήμονες.

Για τα ευρήματά τους, οι αναλυτές αξιολόγησαν τις μη λεκτικές τάσεις 213 γυναικών κρατουμένων. Οι συμμετέχουσες είχαν ηλικία από 21 έως 57 ετών και κρατούνταν σε σωφρονιστικό ίδρυμα μέσης και μέγιστης ασφαλείας στις ΗΠΑ.

Πώς ορίζονται τα «ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά»

Οι ερευνητές όρισαν τα «ψυχοπαθητικά χαρακτηριστικά» ως έναν συνδυασμό διαπροσωπικών δυσλειτουργιών όπως η χειραγώγηση, το παθολογικό ψέμα, η αναλγησία, η έλλειψη μεταμέλειας, η παρορμητικότητα, η ανευθυνότητα και η εγκληματική ευελιξία.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις κάθε μελέτης.

«Η θέση του κεφαλιού εξήχθη καρέ-καρέ από τις συνεντεύξεις», εξήγησαν οι συγγραφείς. «Η μέση θέση του κεφαλιού (AHP) υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες από όλα τα εξαγόμενα καρέ».

Οι θέσεις του κεφαλιού σε κάθε πλάνο κατηγοριοποιήθηκαν στη συνέχεια σε μία από τις τρεις αναγνωρισμένες κατατμήσεις κίνησης: ελάχιστη, μέτρια και ακραία κίνηση.

Όσο λιγότερη κίνηση, τόσο πιο ψυχοπαθής.

Ο ανιχνευτής περιελάβανε επίσης μια εξέταση «Hare Psychopathy Checklist – Revised», μια κοινή αξιολόγηση που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1970 από τον Καναδό ψυχολόγο Robert D. Hare.makeleio.gr