Στη φύση τα κουνέλια όπως έχουμε πει είναι τα θηράματα, καθώς θα γίνουν βορά για τα σαρκοφάγα ζώα. Τα ζώα που είναι άρρωστα είναι ο εύκολος στόχος από τους θηρευτές τους.

Για αυτό το λόγο κρύβουν τις ασθένειές τους. Είναι ένα φυσικό ένστικτο που έχει περάσει και στα κατοικίδια κουνέλια. Οπότε είναι αρκετά σημαντικό να γνωρίζουμε το κουνελάκι μας για να παρατηρήσουμε τυχόν αλλαγές στη συμπεριφορά του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ