Κι εσύ θα φύγεις...


 Μια μέρα θα με ρωτήσεις τι είναι πιο σημαντικό. Η δική μου ζωή ή η δική σου. Θα σου πω η δική μου κι εσύ θα φύγεις χωρίς να ξέρεις πως είσαι η ζωή μου.....