Προσφορά στο Πυροσβεστικό Σώμα στη μνήμη του ήρωα εθελοντή πυροσβέστη Βασίλη Φιλώρα

Προσφορά στο Πυροσβεστικό Σώμα στη μνήμη του ήρωα εθελοντή πυροσβέστη Βασίλη Φιλώρα

Συμμετέχοντας στο πένθος για τον άδικο χαμό του Βασίλη Φιλώρα, η εγκεκριμένη από την EASA Ακαδημία drones, προσφέρει 5 υποτροφίες σε ισάριθμα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος καθώς και άλλες 5 υποτροφίες σε ενεργούς εθελοντές πυροσβέστες   για την απόκτηση Α1/Α2/Α3 πτυχίων .

Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση της υπηρεσιακής ταυτότητας με την ολοκλήρωση των

μαθημάτων.

Διαβάστε περισσότερα στο idrones.gr.