ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!!


Άγιος Κυπριανός και Αγία Ιουστίνη

πολυτκιον  (Κατέβασμα)
χος γ’Θείας πίστεως.
Θείας πίστεως, τ φωταυγείασκότος λιπεςτς σεβείαςκα φωστρ τς ληθείας γεγένησαι ποιμαντικς  γρ  φαιδρύνας τν βίον σουΚυπριαν τ θλήσει δεδόξασαιΠάτερ σιετν Κτίστην μν λέωσαιμο σν ουστίνη τ Θεόφρονι.

https://shmantikanea.blogspot.com/2021/10/blog-post_534.html