Πέμπτη, Φεβρουαρίου 2

ΕΕ: Νέοι κανόνες για την πολιτική διαφήμιση εντός και εκτός Διαδικτύου

ΕΕ: Νέοι κανόνες για την πολιτική διαφήμιση εντός και εκτός Διαδικτύου

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης 

Ενημερωτικό έγγραφο του Ευρωκοινοβουλίου, που διανεμήθηκε σήμερα σε επιλεγμένους παραλήπτες, αναφέρεται στην πρόταση της Κομισιόν, για νέους κανόνες,για τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφήμισης, που βρίσκεται επί του παρόντος υπό συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία

Οπως αναφέρεται, η πολιτική διαφήμιση είναι κεντρικής σημασίας για την ενημέρωση και την επιρροή του τρόπου με τον οποίο ψηφίζουν οι άνθρωποι και μπορεί να επηρεάσει τις αντιλήψεις των πολιτών

για τη νομιμότητα του δικού τους πολιτικού συστήματος, ιδιαίτερα όταν δημοσιεύεται προεκλογικά.

Επομένως, συμπεραίνεται, οι κανόνες που διέπουν την πολιτική διαφήμιση είναι βασικοί για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών και της ακεραιότητας των δημοκρατικών διαδικασιών.

Ως εκ τούτου, οι κανόνες που διέπουν την πολιτική διαφήμιση είναι καθοριστικοί για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών και την ακεραιότητα των δημοκρατικών διαδικασιών.

Ως εκ τούτου, οι κανόνες που διέπουν την πολιτική προπαγάνδα κατά τις εκλογικές περιόδους είναι φυσικά ένα κομβικό σημείο του εκλογικού νόμου.

Ωστόσο, οι παραδοσιακοί κανόνες για την εκστρατεία μπορεί να είναι αναποτελεσματικοί ή δύσκολο να εφαρμοστούν σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον όπου χρησιμοποιούνται νέες τεχνικές για τη στόχευση πιθανών ψηφοφόρων, με προσαρμοσμένα πολιτικά μηνύματα που βασίζονται σε μεγάλες ποσότητες προσωπικών δεδομένων που αποκαλύπτουν τις ευαισθησίες τους.

Για να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που θέτουν οι διαδικτυακές προεκλογικές εκστρατείες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια πρόταση για ένα εναρμονισμένο σύνολο κανόνων σχετικά με τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφήμισης.

Αυτά θα ισχύουν τόσο για την πολιτική διαφήμιση στο Διαδίκτυο όσο και για την εκτός Διαδικτύου.

Η πρόταση βρίσκεται επί του παρόντος υπό συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία.

Στο Κοινοβούλιο, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) είναι υπεύθυνη για τον φάκελο και ενέκρινε την έκθεσή της στις 24 Ιανουαρίου 2023. Το Κοινοβούλιο αναμένεται να ψηφίσει επί της έκθεσης κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Φεβρουαρίου I.

Το Συμβούλιο ενέκρινε την εντολή του για διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο στις 13 Δεκεμβρίου 2022.

Ολόκληρο το Ενημερωτικό Εγγραφο στ Αγγλικά ΕΔΩ

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/733592/EPRS_BRI(2022)733592_EN.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οποιοσδήποτε κάνει σχόλια φέρει και την ευθύνη αυτών που λέει και ο κάθε αναγνώστης είναι ελεύθερος να τον χαρακτηρίζει από αυτά. Παρόλα αυτά ,γνώμες από κομματόσκυλα θα διαγράφονται γιατί η εποχή τους πέρασε, ότι έφαγαν έφαγαν και όσο κακό έκαναν στην Ελλάδα έκαναν.